Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου του e-sampanis.gr έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εργαλείο διάγνωσης του πραγματικού προβλήματος κάθε αποθηκευτικού μέσου  .

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την αξιολόγηση και την διάγνωση του δικού σας αποθηκευτικού μέσου.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν απορίες πάνω στα θέματα που αναπτύσσονται στην ιστοσελίδα ή κάποιο ζήτημα που σας αφορά, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε ή να μας επισκεφτείτε στον χώρο μας.

Η αναπαραγωγή ή χρήση υλικού από το e-sampanis.gr χωρίς γραπτή άδεια ή ενεργό active link (follow) απαγορεύεται.

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΙΝΚ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας e-sampanis.gr προστατεύεται από ειδικές online υπηρεσίες πνευματικών δικαιωμάτων και εξειδικευμένο νομικό προσωπικό. Σε περίπτωση αντιγραφής τμήματος ενός άρθρου ή εικόνας, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ενεργό active link (follow) προς το e-sampanis.gr. Σε διαφορετική περίπτωση κακοήθους χρήσης χωρίς active λινκ, ο εντοπισμός αντιγραμμένου υλικού (ή plagiarism) θα οδηγήσει άμεσα σε έννομες ενέργειες από μέρους μας ή/και καταγγελία στις υπηρεσίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι αναγνώστες που επισκέπτονται το e-sampanis.gr γνωρίζουν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους, για όλα όσα διαβάζουν σε αυτό:

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο e-sampanis.gr έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αποτελούν τις δικές μας τεχνικές συμβουλές για την ανάκτηση δεδομένων από αποθηκευτικό μέσο. Είναι ευθύνη του αναγνώστη να απευθύνει τις προσωπικές ερωτήσεις του στον δικό του μηχανικό ανάκτησης δεδομένων για θέματα ανάκτησης δεδομένων.

Το e-sampanis.gr παρέχει τις δικές της τεχνικές συμβουλές. Είναι προσωπική σας ευθύνη να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλές από τον δικό σας μηχανικό ανάκτησης δεδομένων όταν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με κάποια  κατάσταση ή πρόβλημα του δικού σας αποθηκευτικού μέσου. Δεν πρέπει να παραβλέπετε τις τεχνικές οδηγίες του μηχανικό ανάκτησης δεδομένων σας ή να αναβάλλετε να ζητήσετε τεχνικές συμβουλές ή να καθυστερήσετε οποιαδήποτε διαδικασία ανάκτησης δεδομένων επειδή διαβάσατε κάτι ενημερωτικό στο e-sampanis.gr. Ο Κ' Σαμπάνης Ιωάννης είναι ηλεκτρονικός μηχανικός, αλλά δεν είναι δικός σας μηχανικός ανάκτησης δεδομένων, δεν γνωρίζει τη δική σας περίπτωσή  και δεν παρέχει πληροφορίες ή συστάσεις ειδικά για την δικός σας αποθηκευτικό μέσο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο e-sampanis.gr δεν έχουν ως σκοπό τη αξιολόγηση, τη διάγνωση ή την ανάκτηση δεδομένων του δικού σας αποθηκευτικού μέσου  και δεν αντικαθιστούν τις συστάσεις ή τις συμβουλές του δικού σας μηχανικού ανάκτησης δεδομένων. Όλο το περιεχόμενο του e-sampanis.gr έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελεί υποκατάστατο των τεχνικών οδηγιών, της αξιολόγησης , της διάγνωσης ή της ανάκτησης δεδομένων του δικού σας αποθηκευτικού μέσου που σας συστήνεται από τον δικό σας μηχανικό ανάκτησης δεδομένων, που θα έχει εξετάσει το δικό σας αποθηκευτικό μέσο και θα σας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για την ανάκτηση των δεδομένων σας.

Ο καθένας που διαβάζει το e-sampanis.gr συμφωνεί ότι ο Hλεκτρονικός Μηχανικός Σαμπάνης Ιωάννης δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στο e-sampanis.gr και κάθε πληροφορία ή παράδειγμα που αναφέρεται. Δεν υπάρχει ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα ή την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας στο e-sampanis.gr. Ο Hλεκτρονικός Μηχανικός Σαμπάνης Ιωάννης δεν φέρει την ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή  ή βλάβη αποθηκευτικού μέσου που μπορεί να προκύψουν από αυτές.

Οι απόψεις που εκφράζονται στο e-sampanis.gr είναι του Hλεκτρονικόυ Μηχανικού Σαμπάνη Ιωάννη. Αυτές οι απόψεις δεν είναι ανάγκη να υποστηρίζονται από οποιοδήποτε κυβερνητικό φορέα, οργάνωση , εταιρεία η ιδιώτη.

Η διαχείριση προβλημάτων ανάκτησης δεδομένων από το δικό σας αποθηκευτικό μέσο πρέπει πάντα να γίνεται υπό την φροντίδα και την καθοδήγηση του δικού σας μηχανικού ανάκτησης δεδομένων.